dai-hoc-triniti Read more

Đến với ESLI và tận hưởng môi trường học tập Đại học tiên tiến tại Mỹ và Canada

ESLI là hệ thống các trung tâm dạy tiếng Anh, được đặt ngay tại Campus của các trường Đại học Mỹ và Canada, cung cấp nhiều lợi ích cho sinh viên như sau: Con đường vào Đại học: Các trường đại học thuộc hệ thống ESLI ĐẢM BẢO học sinh sau khi hoàn thành xuất sắc khóa […]