Top 26 đại học hàng đầu Canada 2015/2016

Sau đây là danh sách 26 đại học hàng đầu của Canada, dựa trên vị trí của các trường này trên bảng xếp hạng các đại học tốt nhất thế giới, theo ’s QS World University Rankings, cách bạn du học Canada có thể tham khảo.

Xem thêm  Đừng bỏ lỡ cơ hội du học và định cư Canada trong tháng 06.2016 này

1.Dai hoc Victoria 2

Đại học Victoria

 1. McGill University, xếp hạng 24 trên thế giới.
 2. Đại học Toronto, xếp hạng 34
 3. Đại học British Columbia, xếp hạng 96
 4. Đại học Alberta, xếp hạng 96
 5. Đại học Montreal, xếp hạng 115
 6. Đại học McMaster, xếp hạng 149
 7. Đại học Waterlo, xếp hạng 152
 8. Đại học westtern, xếp hạng 192
 9. Đại học Calgary, xếp hạng 204
 10. Đại học Queen’s, xếp hạng 206
 11. Đại học Simon Fraser, xếp hạng 225
 12. Đại học Dalhousie, xếp hạng 277
 13. Đại học , xếp hạng doanh 284
 14. Đại học Victoria, xếp hạng doanh 319
 15. Đại học Laval, xếp hạng 324
 16. Đại học Concordia, xếp hạng
 17. Đại học Quebec, xếp hạng 431 (nhảy vọt từ thứ hạng 501 vào năm ngoái lên 431 vào năm nay) .
 18. Đại học York, xếp thứ 441
 19. Đại học Saskatchewan, xếp hạng 451
 20. Đại học Guelph, xếp hạng 471
 21. Đại học Carleton, xếp hạng 501
 22. Đại học Manitoba, xếp hạng 551
 23. Đại học Memorial Of Newfoundland, xếp hạng 601
 24. Đại học Sherbrooke, xếp hạng 601
 25. Đại học Windsor, xếp hạng 651
 26. Đại học Ryerson, xếp hạng 701

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *