Top 10 thành phố đáng sống nhất Canada 2015

Tạp chí danh tiếng về  tài chính và lối sống Canada Moneysense đã công bố bảng xếp hạng thường niên những nơi đáng sống nhất nước này 2015. Việc xếp hạng dựa trên các tiêu chí về tỉ lệ thất nghiệp, thu nhập, nhà cửa, phương tiện vận chuyển, thuế,…

Thành phố Boucherville của Quebec thống trị bảng xếp hạng, là nơi đáng sống nhất Canada 2015. Tiếp đến là thủ đô Ottawa và hạng 3 là Burlington. Khu vực phía Tây Canada năm nay đã bị rớt hạng vì sụt giảm giá dầu ảnh hưởng đến tình hình kinh tế và thị trường việc làm ở địa phương. Đó là lý do khiến thành phố St. Albert của tỉnh Alberta đã bị rớt xuống hạng tư.

Dưới đây là Top 10 thành phố đáng sống nhất Canada 2015, các bạn du học Canada có thể thêm cho mình nhiều sự chọn lựa.

  1. Boucherville , Quebec

Dân số: 43.151

Tỷ lệ thất nghiệp : 2,88%

Thu nhập trung bình theo hộ gia đình : 92.253 $

du-hoc-canada-001

2.      Ottawa , Ontario

Dân số: 953.599

Tỷ lệ thất nghiệp : 6,86%

Thu nhập trung bình hộ gia đình: 86.443 $

du-hoc-canada-002

3.      Burlington , Ontario

Dân số: 186.241

Tỷ lệ thất nghiệp : 4,27 %

Thu nhập hộ gia đình trung bình : 85.434 $

du-hoc-canada-003

 

4.      Thành phố Albert , Alberta

Dân số: 70.650

Tỷ lệ thất nghiệp : 3,78 %

Thu nhập hộ gia đình trung bình : $ 129,129

du-hoc-canada-004

 5.      Blainville , Quebec

Dân số: 57.000Tỷ lệ thất nghiệp : 8,1 %

Thu nhập hộ gia đình trung bình : 90.757 $

Xem thêm  Top 10 quốc gia an toàn nhất thế giới 2015-2016

du-hoc-canada-005

6.      Oakville , Ontario

Dân số: 198.038

Tỷ lệ thất nghiệp : 6,21 %

Thu nhập hộ gia đình trung bình : $ 105,139

du-hoc-canada-006

 

7.      Stratford , Ontario

Dân số: 32.536

Tỷ lệ thất nghiệp : 5,30 %

Thu nhập hộ gia đình trung bình : 66.217 $

du-hoc-canada-007

8.      Lévis , Quebec

Dân số: 145.286

Tỷ lệ thất nghiệp : 4,29 %

Thu nhập hộ gia đình trung bình : 73.825 $

du-hoc-canada-008

9.      North Vancouver, British Columbia

Dân số: 145,286

Tỷ lệ thất nghiệp: 4,29 %

Thu nhập hộ gia đình trung bình : 73,825 $

du-hoc-canada-009

 10.  Thành phố Quebec , Quebec

Dân số: 540.596

Tỷ lệ thất nghiệp : 4,00 %

Thu nhập hộ gia đình trung bình : 55.674 $

du-hoc-canada-010

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *