Read more

Đại học Wilfrid Laurier

Đại học Wilfrid Laurier (WLU) thành lập từ năm 1911,là đại học công lập nghiên cứu tọa lạc tại thành phố Waterloo, tỉnh Ontario, Canada. Trường được đặt tên theo vị Thủ tướng chính phủ thứ 7 của Canada, Wilfrid Laurier Với bề dày lịch sử hơn 100 năm hình thành và phát triển, WLU […]