10 nơi tốt nhất Canada để nuôi dưỡng con nhỏ

Thuộc Top 20 quốc gia tốt nhất để xây dựng gia đình, Canada là một trong những vùng đất thần tiên để nuôi dưỡng con nhỏ nhờ vào chất lượng cuộc sống cao, chi phí sống hợp lý, an sinh xã hội tuyệt vời, chất lượng giáo dục đỉnh. Sau đây là 10 thành phố tốt nhất của Canada để nuôi dưỡng con nhỏ, dựa vào các thống kê về chinh phí chăm sóc trẻ nhỏ trung bình hàng tháng, tỉ lệ gia đình có trẻ và tỉ lệ dân số dưới 15 tuổi. Bảng xếp hạng theo công bố của Moneysense.ca.

10.Terrebonne , Quebec

du-hoc-canada-010

Chi phí chăm sóc trẻ nhỏ trung bình hàng tháng: 166 $

Tỉ lệ gia đình có trẻ : 57,53 %

Tỉ lệ dân số dưới 15 tuổi : 19.20 %

09.Thủ đô Ottawa, Ontario

du-hoc-canada-009

Chi phí chăm sóc trẻ nhỏ trung bình hàng tháng: $990

Tỉ lệ gia đình có trẻ : 53.12%

Tỉ lệ dân số dưới 15 tuổi : 16.04%

08.Gatineau, Quebec

du-hoc-canada-008

Chi phí chăm sóc trẻ nhỏ trung bình hàng tháng: 166$

Tỉ lệ gia đình có trẻ : 53.56%

Tỉ lệ dân số dưới 15 tuổi : 16.94%

07.Milton, Ontario

du-hoc-canada-007

Chi phí chăm sóc trẻ nhỏ trung bình hàng tháng: 925$

Tỉ lệ gia đình có trẻ : 65.85%

Tỉ lệ dân số dưới 15 tuổi : 24.43%

06. Boucherville, Quebec

du-hoc-canada-006

Chi phí chăm sóc trẻ nhỏ trung bình hàng tháng: 166$

Tỉ lệ gia đình có trẻ : 48.82%

Tỉ lệ dân số dưới 15 tuổi : 15.62%

05. Lévis, Quebec

du-hoc-canada-005

Chi phí chăm sóc trẻ nhỏ trung bình hàng tháng: 166$

Xem thêm  Ngày càng nhiều sinh viên quốc tế chọn trở thành thường trú nhân tại Canada

Tỉ lệ gia đình có trẻ : 50.88%

Tỉ lệ dân số dưới 15 tuổi : 16.57%

04. St. Albert, Alberta

du-hoc-canada-004

Chi phí chăm sóc trẻ nhỏ trung bình hàng tháng: $825

Tỉ lệ gia đình có trẻ : 56.25%

Tỉ lệ dân số dưới 15 tuổi : 17.47%

03. Burlington, Ontario

du-hoc-canada-003

Chi phí chăm sóc trẻ nhỏ trung bình hàng tháng: $925

Tỉ lệ gia đình có trẻ : 53.64%

Tỉ lệ dân số dưới 15 tuổi : 16.03%

02. Oakville, Ontario

du-hoc-canada-002

Chi phí chăm sóc trẻ nhỏ trung bình hàng tháng: $925

Tỉ lệ gia đình có trẻ : 62.31%

Tỉ lệ dân số dưới 15 tuổi : 18.22%

01. Blainville, Quebec

du-hoc-canada-001

Chi phí chăm sóc trẻ nhỏ trung bình hàng tháng: $166

Tỉ lệ gia đình có trẻ : 66.85%

Tỉ lệ dân số dưới 15 tuổi : 20.14%

Nguồn:Moneysense.ca

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *